පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

සමෘද්ධිමත් වාරි උරුමයක් මගින් පෝෂණය වූ ජලාශ‍්‍රිත සංස්කෘතියක් ශ‍්‍රී ලංකාවට දායාද වී ඇත. තිරසාර භාවිතය සඳහා ජල හා භූමි සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම තුළින් මෙම සම්ප‍්‍රදායෙන් සජීවීව පවත්වාගැනීම පිණිස අපි කැපවී සිටින්නෙමු. ජාතියේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා ප‍්‍රධාන ආහාරය වන  වී වගාව සඳහා ජල සම්පාදනය කරන අතරම එක් එක් ප‍්‍රදේශවල අනෙකුත් සියඵ වාරිජල අවශ්‍යතා හා ගංවතුර කළමනාකරණය කළ යුතුව ඇත. අපගේ ප‍්‍රතිපත්ති, සැලසුම් හා වැඩසටහන් මෙම ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා යොදවා ගනු ලැබේ.

 
ප‍්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

නවතම පින්තූර

නවතම පුවත්

Act. DA Appointment, EAA transfers & Appeal -2018

Details => Download=>Annual transfers

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහා Downloads => Publicatio...කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 04-12-2017.