පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය ජල කළමනාකරණය වත්කම් කළමනාකරණය

වත්කම් කළමනාකරණය

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම, ඇල පද්ධති, වේලි, වාරිමාර්ග කඳවුරු, ගොඩනැගිලි ආදිය නඩත්තුව (කරුණාකර දෙවැනි ඇමුණුම බලන්න)
  • ගුරුත්ව වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම වල ජලගැලීම් හානි
  • ඉඩම් සම්බන්ධ නීතිමය කරුණු (තාවකාලික වැඩපිළිවෙලවල්)
  • වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්කම් පිළිබඳ දත්ත පදනම කළමනාකරණය කිරීම
  • වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම වල තිරසාර බව සඳහා ඉස් වේලි වල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම
  • රත්මලාන නිවාස කමිටුව කළමනාකරණය කිරීම, රටපුරා ඇති වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු නිල නිවාස ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දීම
  • විශාල වේලි පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කමිටුවේ කේන්ද්‍රස්ථානය
  • වාරිමාර්ග ආඥා පනත අර්ථ නිරූපනය / නැවත භාවිතය
  • ජලාශ මෙහෙයුම්, දෛනික ජල ගැලීම් වල ස්ථාවර නියෝග නඩත්තු කිරීම

 නවතම පුවත්

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

Act. DA Appointment, EAA transfers & Appeal -2018

Details => Download=>Annual transfers

කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 04-12-2017.