புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் நீர் முகாமைத்துவம் நீர் முகாமைத்துவம்

நீர் முகாமைத்துவம்

பிரதான பணிகள்

  • பயிர்ச்செய்கை நாட்காட்டிகளையும் அமைப்புகளையும் நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் நீர் முகாமைத்துவம் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் சுழற்சிமுறையை வழங்குவதற்கு காலத்தை நிர்ணயித்தல், நீர் வழங்கலை மேற்பார்வைசெய்தல்
  • பொருத்தமான நீர் முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் மேற்பார்வைசெய்தல் உள்ளிட்ட நீர் முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் கூட்டு பங்கேற்பை நடைமுறைப்படுத்துதல்
  • பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நீர் வளங்களை ஆராய்ந்து நீர்வள பிரதான திட்டத்தைத் தயாரித்தல்
  • வாராந்தம் நீர்சபை இணைப்பாக்கமும் பங்கேற்பும்
  • வரட்சி காலங்களில் வழி காட்டுதல், மேற்பார்வை செய்தல் தேவையான பணிகளை நிறைவேற்றுதல்
  • பண்ணைகளுக்கு நீர் விநியோகிக்கும் முறைமைகளை முகாமைப்படுத்துதல்
  • நீரேந்து பிரதேசங்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் சொட்டுநீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக வழி காட்டுதல்
  • இலங்கை ICIO குழு மையம்

Water Panel Decisions

This Page is under construction

 சமீப செய்திகள்

  • 1
  • 2

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

Annual Transfers_Engineers - 2018

for details visit => Downloads=>Annual Transfers

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 17-01-2018.