புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் நீர் முகாமைத்துவம் புனரமைப்பு மற்றும் நவீனமயப்படுத்தல்

புனரமைப்பு மற்றும் நவீனமயப்படுத்தல் பிரிவு

அறிமுகம்

நீர்ப்பாசன திட்டங்களை வினைத்திறன் மிக்கவகையிலும் உற்பத்தித்திறன் மிக்கவகையிலும் புனர்வாழ்வளிக்கின்ற மற்றும் பராமரிக்கின்ற செயற்பாட்டை நடைமுறைபப்டுத்துவதற்காக தனியான ஒரு பிரிவின் முக்கியத்துவம் உணரப்பட்டதன் காரணமாக நீர்ப்பாசன திணைக்களம் மீளமைக்கப்பட்டதை அடுத்து 2013ல் இக்கிளை அமைக்கப்பட்டது.

நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தை நவீனமயப்படுத்தம் பணிகளின் கீழ், வளங்களைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் விவசாய பண்ணைகளுக்கு நீர் விநியோகிப்பதை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தொழில்நுட்ப மற்றும் முகாமைத்துவ பிரிவுகளை தரமுயர்த்த எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நடைமுறையில் உள்ள கருத்திட்டங்களை நவீனமயப்படுத்தல், அவற்றின் புனரமைப்பு மற்றும் புனர்வாழ்வுடன் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்றன. உரிய நடவடிக்கைகளை இனம்கண்டு, அளவிட்டு, செயற்படுத்தும் பொருட்டு விரிவான குறைபாடுகளை தீர்மானிப்பதை பகுப்பாய்வுசெய்தல் அல்லது செயலாற்றுகையை மதிப்பீடுசெய்தல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

கிளையின் பணிகள்

  1. புனர்வாழ்வுக்கும் நவீனமயப்படுத்தலுக்குமான நீர்ப்பாசன திட்டத்தை அடையாளம் காணுதல்
  2. புதிய கருத்திட்டங்களுக்காக எண்ணக்கரு பத்திரங்களையும் அமைச்சரவை நிருபங்களையும் தயாரித்தல்
  3. நீர்ப்பாசன திட்டங்களை நவீனமயப்படுத்துவதற்கும் இயந்திரமயப்படுத்துவதற்கும் உரிய வழிகளைக் காட்டுதல்
  4. நிதியங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் வழிகாட்டல்
 சமீப செய்திகள்

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

காப்புரிமை © 2017 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 16-11-2017.