පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය ජල කළමනාකරණය ආපදා කළමනාකරණය

ආපදා කළමනාකරණය

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

  • ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හා අනෙකුත් සංවිධාන සමග සම්බන්ධීකරණය
  • වාරිමාර්ග අංශයට අදාල ආපදා පිළිබඳ අනාවැකි පළ කිරීම හා අනෙකුත් ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය
  • දිවයිනේ වාරිමාර්ග අංශය හා සම්බන්ධ ආපදා කළමනාකරණය
  • පශ්චාත් ආපදා පාඩු තක්සේරු කිරීම
 නවතම පුවත්

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

Act. DA Appointment, EAA transfers & Appeal -2018

Details => Download=>Annual transfers

කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 04-12-2017.