පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය ජල කළමනාකරණය ජලාපවාහන හා ජලගැලීම් පද්ධති

ජලාපවාහන හා ජලගැලීම් පද්ධති ශාඛාව

1968 දී පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ශ‍්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව පිහිටුවීමත් සමග, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලාපවහන අංශය වසා දමනු ලැබ තිබිණි. රටේ වාරිමාර්ග හා ජලාපවාහන යෝජනා ක‍්‍රම වල ලවණ ජලය ගලා ඒම, ජලාපවහනය හා ජලගැලීම් යන ගැටළු වලට විසඳුම් සැපයීමට වෙනම අංශයක අවශ්‍යතාව අවබෝධ කරගැනීම හේතුවෙන් පසුව 2002 දී ජලාපවහන අංශය නැවත පිහිටුවන ලදී. ශාඛාවේ කාර්යයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් දෙපාර්තමේන්තුව ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදී එම අංශයේ නම "ජලාපවහන හා ජලගැලීම් පද්ධති ශාඛාව" ලෙස වෙනස් කරනු ලැබ ඇත. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ "ජලාපවහන හා ජලගැලීම් පද්ධති" ශාඛාවේ ප‍්‍රධාන අරමුණ වන්නේ රටේ ඇතැම් ප‍්‍රදේශවල ජලගැලීම්, ජලය බැස නොයාම හා ලවණ ජලය ඇතුළුවීම මගින් බෝග වලට (ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම වී වගාවට) වන හානි අවම කිරීමයි. ශාඛාවේ දෙවැනි අරමුණ වන්නේ ජලගැලීම්, ජලාපහනය හා ලවණ ජලය ගලා ඒම හේතුවෙන් වන හානිවලින් මිනිස් ජීවිත හා සියළු ආකාරයේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දේපල ආරක්ෂා කිරීමයි.

ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • රටේ දැනට පවතින ජලාපවහන, ජල ගැලීම් ආරක්ෂණ හා ලවණ ජලය ගලා ඒම අවහිර කිරීමේ යෝජනා ක‍්‍රම නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික මගපෙන්වීම සැපයීම
  • එබඳු නඩත්තු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන අරමුදල් පාලනය සඳහා අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම
  • රටේ දැනට පවතින ජලාපවහන, ජලගැලීම් ආරක්ෂණ හා ලවණ ජලය ගලා ඒම අවහිර කිරීමේ යෝජනා ක‍්‍රම වල පුනරුත්ථාපන කටයුතු සැලසුම් කිරීම හා නිර්මාණය
  • රටේ නව ජලාපවහන, ජලගැලීම් ආරක්ෂණ හා ලවණ ජලය ගලා ඒම අවහිර කිරීමේ යෝජනා ක‍්‍රම සැලසුම් කිරීම හා නිර්මාණය
  • ගුරුත්ව වාරිමාර්ග යෝජනා ක‍්‍රම වල ජලාපවහන පද්ධතිවල නිසි නඩත්තුව සැලසුම් කිරීම හා නිර්මාණය
  • ගංවතුර ආඥාපනත හා සම්බන්ධ ක‍්‍රියාකාරකම්
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 මැයි 06 වෙනි අඟහරුවාදා, 03:52  නවතම පුවත්

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

Act. DA Appointment, EAA transfers & Appeal -2018

Details => Download=>Annual transfers

කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 04-12-2017.