புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் நீர் முகாமைத்துவம் வடிகால் மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு அமைப்பு

வடிகால் மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு அமைப்பு கிளை

1968ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற சட்டத்தின்மூலம் இலங்கை காணிமீட்டல், அபிவிருத்தி செய்தல் கூட்டுத்தாபனம் அமைக்கப்பட்டதை அடுத்து, நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நீர் வழங்கல் பிரிவு மூடப்பட்டிருந்தது. நாட்டின் நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வழங்கல் திட்டங்களில் உவர் நீர் கலத்தல், நீர் வழங்கல் மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு போன்ற சிக்கல்களுக்கு தீர்வு வழங்குவதற்காக தனியான ஒரு பிரிவின் தேவை உணரப்பட்டதன் காரணமாக பின்னர் 2002ஆம் ஆண்டில் நீர்வழங்கல் பிரிவு மீண்டும் நிறுவப்பட்டது. கிளையின் பணிகளைக் கவனத்திற்கொண்டு திணைக்களத்தின் மீளமைப்பு பணிகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்றபோது அப்பிரிவின் பெயர் "நீர்வழங்கல், வெள்ளப்பெருக்கு முறைமை கிளை" என மாற்றப்பட்டுள்ளது. நிர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நீர்வழங்கல், வெள்ளப்பெருக்கு முறைமை கிளையின் பிரதான நோக்கம் யாதெனில் நாட்டின் ஒரு சில பிரதேசங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு, நீர் வடிந்து செல்லாமை, உவர் நீர் கலத்தல் என்பவற்றின் மூலம் பயிர்களுக்கு (குறிப்பாக நெற்பயிர்ச்செய்கைக்கு) ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதாகும்.

நீர் வழங்கல், வெள்ளப்பெருக்கு, உவர் நீர் கலத்தல் போன்றவை காரணமாக ஏற்படுகின்ற சேதங்களிலிருந்து மனித உயிர்களையும் அனைத்துவிதமான அரச மற்றும் தனியார் ஆதனங்களைப் பாதுகாத்தல் கிளையின் இரண்டாவது நோக்கமாகும்.

கிளையின் பணிகள்

  • நாட்டில் தற்பொழுது நிலவும் நீர் வழங்கல், வெள்ளப்பெருக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் உவர் நீர் பெருகி வருவதை தடை செய்யும் திட்டங்களை ஒழுங்கான முறையில் பராமரிப்பதற்காக தொழில்நுட்ப வழிகாட்டல்களை வழங்குதல்.
  • அத்தகைய பராமரிப்பு பணிகளுக்குத் தேவையான நிதியங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரிய வழிகாட்டல்களை வழங்குதல்
  • நாட்டில் தற்பொழுது நிலவும் நீர் வழங்கல், வெள்ளப்பெருக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் உவர் நீர் பெருகி வருவதை தடை செய்யும் திட்டங்களின் புனர்வாழ்வு பணிகளை திட்டமிடுதலும் நிர்மாணித்தலும்
  • நாட்டில் தற்பொழுது புதிய நீர் வழங்கல், வெள்ளப்பெருக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் உவர் நீர் பெருகி வருவதை தடை செய்யும் திட்டங்களை திட்டமிடுதலும் நிர்மாணித்தலும்
  • நிலக்கீழ் நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் நீர் வழங்கல் முறைமைகளை ஒழுங்காக பராமரித்தலை திட்டமிடுதலும் நிர்மாணித்தலும்
  • வெள்ளப்பெருக்கு கட்டளைச்சட்டத்துடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள்
Last Updated on Tuesday, 06 May 2014 03:52  சமீப செய்திகள்

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

Act. DA Appointment, EAA transfers & Appeal -2018

Details => Download=>Annual transfers

காப்புரிமை © 2017 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 04-12-2017.