පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

විශාල ඉදිකිරීම්

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (වි.ඉ) ප‍්‍රධානත්වය උසුලන විශාල ඉදිකිරීම් ශාඛාව ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් උප දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලනය යටතේ පවතී. වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (වි.ඉ.) යටතේ වන මෙම ශාඛාව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන ඉලක්ක හා අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂම ලෙස ක‍්‍රියා කරන ප‍්‍රධාන වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන්, වාරි මාර්ග ඉංජිනේරුවන්, සැලසුම් කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සාමාන්‍ය කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සමන්විත වේ.

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් පත් කරන ලද ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන් හා ප‍්‍රධාන නේවාසික ඉංජිනේරුවරුන් ප‍්‍රධානත්වය උසුලන ව්‍යාපෘති කාර්යාල හරහා ඉදිකිරීම් ක‍්‍රියාකාරකම් සිදු කරනු ලැබේ.

විශාල ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් වැඩි ප‍්‍රමාණයක් සෘජුවම වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මන්ඩලය යොදා ගනිමින් කෘත ගිණුම (Force account) මත සිදු කරනු ලැබේ.

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

  • විශාල ව්‍යාපෘති වල සවිස්තර පිරිවැය ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම හා නිත්‍යානුකූල අවසරය ලබා දීම (දැදුරු ඔය, රඹුක්කන් ඔය, යාන් ඔය, මොරාන, දීගිලි ඔය, කළුගල් ඔය, කුඹුක්කන් ඔය)
  • ඉහත ව්‍යාපෘති වල කොන්ත‍්‍රාත් ලේඛන පිලියෙල කිරීම
  • ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ / ප‍්‍රධාන නේවාසික ඉංජිනේරු / නේවාසික ඉංජිනේරු කාර්යාල පිහිටුවීම
  • අනුමත කාර්ය වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක කිරීම තහවුරු කිරීම, මාසික රැස්වීම ඇතුළුව භෞතික හා මූල්‍ය පාලනය සහ අදාල බලධාරින්ට ප‍්‍රගතිය පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
  • ක‍්‍රියාත්මක කිරීම අතරතුරදී යෝජනා හා සැලසුම් වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් පැනනගින පිරිවැය සංශෝධනය කිරීම්
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මැයි 28 වෙනි අඟහරුවාදා, 03:47  නවතම පුවත්

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 15-01-2018.