පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධනය ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ප‍්‍රා. සං.) ප‍්‍රධානත්වය උසුලන ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන ශාඛාව ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන හා නිර්මාණ උප දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂයපථය යටතේ පවතී. වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂකගේ (ප‍්‍රා. සං.) මග පෙන්වීම යටතේ, ප‍්‍රධාන ඉංජිනේරු. වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු, සැලසුම් කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සාමාන්‍ය කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩල යන සහායක කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සමන්විතව මෙම ශාඛාව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන ඉලක්ක හා අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිස කාර්යක්ෂම ලෙස ක‍්‍රියාත්මක වේ.

ප‍්‍රා. සං.ශාඛාවේ ප‍්‍රධාන කාර්යයන් වනුයේ වගාව සඳහා නව හා පවත්නා ඉඩම් වෙත ගුරුත්ව හා උසසාන වාරිමාර්ග යටතේ ජලය සංරක්ෂණය, හැරවීම සහ බෙදා හැරීම උදෙසා මධ්‍යම හා සුළු වාරිමාර්ග හා ජනාවාස ඉදිකිරීමයි. ඉහත කාර්යයට අමතරව මෙම ශාඛාව වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව, ජල සම්පත් මණ්ඩලය හා පළාත් දෙපාර්තමේන්තු ඇතුළු තවත් ආයතන ගණනාවක් වෙනුවෙන් ජල සම්පත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට භාර ගනී.

විශේෂායතන ශාඛාවේ සහාය ඇතිව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ හරහා දිස්ත‍්‍රික් හා පළාත් මට්ටමේදී ඉදිකිරීම් ක‍්‍රියාකාරකම් සිදු කෙරේ. කාර්යයන්ගෙන් බොහොමයක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය සෘජුවම යොදා ගනිමින් කෘත ගිණුම මත සිදු කරනු ලැබේ.

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

  • දෙපාර්තමේන්තු ප‍්‍රමිති වලට අනුකූලව සුළු හා මධ්‍ය වාරි ඉදිකිරීම් කටයුතු ක‍්‍රියාත්මක කිරීම
  • ප‍්‍රගතිය අධීක්ෂණය හා මූල්‍ය පාලනය ඇතුළුව දිස්ත‍්‍රික් කාර්ය මණ්ඩලයේ සහාය ඇතිව අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ විෂයයන් පිළිබඳ අවසන් තීරණ ගැනීම
  • ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය, කඩිනම් හා වෙනත් අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩෙල සංදේශ පිළියෙල කිරීම
  • වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂගේ (පුහුණු කිරීම් හා ධාරිතා වර්ධන) සහාය ඇතිව ඉදිකිරීම් තාක්ෂණයන් පිළිබඳව පුහුණු කිරීම හා ධාරිතා වර්ධනය
  • සම්මත කුඩා, මධ්‍යම හා විශාල කොන්ත‍්‍රාත්තු වෙනුවෙන් අමතර වැඩ හා මිළ ඉහළ යාම් සම්බන්ධව මගපෙන්වීම
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මැයි 28 වෙනි අඟහරුවාදා, 03:46  නවතම පුවත්

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 15-01-2018.