புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் பிரதேச அபிவிருத்தி பிரதேச அபிவிருத்தி

பிரதேச அபிவிருத்தி

நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பி.அ) தலைமை வகிக்கின்ற பிரதேச அபிவிருத்தி கிளை, பிரதேச அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மான உப திணைக்களத்தின் விடய பரப்பின் கீழ் இருக்கிறது. நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரின் (பி.அ) வழிகாட்டலின் கீழ் பிரதான பொறியியலாளர், நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் திட்டமிடல் அலுவலக பணியாட்தொகுதியினர் உள்ளிட்ட பொதுவான அலுவலக பணியட்டொகுதியினர் போன்ற உதவி பணியட்டொகுதியினரை கொண்டுள்ள இக்கிளை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் அபிவிருத்தி இலக்குகளையும் நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு வினைத்திறன்மிக்க வகையில் செயல்படுகிறது.

பிரதேச அபிவிருத்தி கிளையின் பிரதான பணிகள் யாதெனில் பயிர்ச் செய்கைக்காக புதிய மற்றும் தற்பொழுது உள்ள காணிகளுக்கு நிலக்கீழ் மற்றும் ஏற்று நீர்ப்பாசனத்தின் கீழ் நீர் பாதுகாப்பு, திருப்புதல் மற்றும் விநியோகித்தல் ஆகியவற்றிற்காக மத்திய மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன இடங்களையும் குடியேற்றத் திட்டங்களையும் அமைப்பதாகும். மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு மேலதிகமாக இக்கிளை வன சீவராசிகள் திணைக்களம், நீர்வள சபை, மாகாண திணைக்களம் உள்ளிட்ட இன்னும் பல நிறுவனங்களுக்காக நீர்வள உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்யும் பல கருத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது.

விசேட நிறுவனக் கிளையின் உதவியுடன் மாவட்ட மற்றும் மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரின் ஊடாக நிர்மாணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பணிகளில் பல நீர்ப்பாசன திணைக்கள பணியாட்டொகுதியினரை நேரடியாகப் பயன்படுத்தி வெளிப்படையான கணக்குகளின் மீது மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

பிரதான பணிகள்

  • திணைக்கள தரங்களின் பிரகாரம் சிறிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசன நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துதல்.
  • முன்னேற்றத்தை கண்காணித்தல் மற்றும் நிதி கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட மாவட்ட பணியாடடொகுதியினரின் உதவியுடன் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீட்டின் விடயங்கள் தொடர்பாக இறுதி முடிவெடுத்தல்.
  • மதிப்பீட்டைத் திருத்துதல் துரிதமான மற்றும் ஏனைய தேவைகள் தொடர்பில் அமைச்சரவை நிருபங்களை தயாரித்தல்.
  • நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரின் (பயிற்சி மற்றும் ஆற்றல் விருத்தி) உதவியுடன் நிர்மாண தொழில்நுட்பம் தொடர்பான பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் ஆற்றல் விருத்தி.
  • ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சிறிய, நடுத்தர மற்றும் பாரிய ஒப்பந்தங்களுக்காக மேலதிக வேலைகள் மற்றும் விலை உயர்வு தொடர்பாக வழிகாட்டல்.
Last Updated on Tuesday, 28 May 2013 03:46  சமீப செய்திகள்

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 15-01-2018.