புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் பிரதேச அபிவிருத்தி தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பக் கிளை

Information & Communication technology (ICT) branch is a newly stabilized one which is developed from the former computer services branch. At present ICT branch comes under the sub department of regional Development & Construction (RD & C).

Following are the key functions of ICT branch.

  • தலைமை நிலையத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பம் சம்பந்தப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை உயர் தரப்படுத்துதல்.
  • தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல்.
  • கணனி நிலையங்களை பராமரித்தல் மற்றும் உயர்தரப்படுத்தல்.
  • வலய / மாவட்ட அலுவலகங்களில் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலகை அமைத்தல் மற்றும் உயர்தரப்படுத்தல்.
  • நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரின் பயிற்சியளித்தல் மற்றும் ஆற்றல் விருத்தி உதவியுடன் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான பயிற்சியளித்தல் மற்றும் ஆற்றல் விருத்தி.
  • வலயம் / நீர்ப்பாசன பணிப்பாளருக்கு (மாவட்ட)
  • தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்குதல்.
  • வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அதனோடு இணைந்த பண்டங்கள் சேவைகளின் இணங்கியொழுகும் தன்மையை பரிசீலித்தல்.
  • தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய புற முகவர் நிலையங்களுடன் இணைப்பாக்கம்.
  • நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தை அமைத்தலும் பராமரித்தலும்
Last Updated on Tuesday, 04 June 2013 08:02  சமீப செய்திகள்

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 15-01-2018.