புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் திட்டமிடலும் வடிவமைப்பும் நீரியல் ஆய்வுகூடம்

நீரியல் ஆய்வுகூடம்

நீரியில் ஆய்வுகூடம் 1938 மே 21ஆம் திகதி ஸ்ரீமத் அன்றூ கொல்ட் கொட் ஆளுநரின் கீழ் உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது.

நீரியல் ஆய்வுகூடம் பின்வரும் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

 • நீரியல் நிறுவை மாதிரி ஆய்வு கூடம்
 • உபகரணப் பிரிவு
 • பணிமனை
 • புகைப்படப் பிரிவு

நீரியல் ஆய்வுகூடத்தின் பணிகள்

 1. அளவை உபகரணங்களையும் விஞ்ஞான உபகரணங்களையும் பொருத்தல் மற்றும் மாதிரி பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளுதல், பரிசோதனை முடிவுகளை அட்டவணைப்படுத்துதல், வரைபடங்களை தயாரித்தல், ஆவணப்படுத்துதல் என்பவை உள்ளிட்ட நீரியல் மானி மாதிரிகளை அமைத்தல்
 2. விநியோக கால்வாய் முறைமைகளில் ஏற்படும் கசிவுகள் தொடர்பாக ஆராய்தல்
 3. கடற்கழிமுகத் திடல்களை கண்காணித்தல்
 4. கால்வாய்கள், நீரோடைகள், ஆறுகள் ஆகியவற்றில் வண்டல் மண் கொண்டு செல்லும் தரவுகளை சேகரித்தல்
 5. RSR/ நீரை வெளியேற்றும் வழியை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் மற்றும் விநியோகமுறையை வழங்குதல்
 6. நீரோட்ட அகழ்வுகளுக்காக அளவை உபகரணங்களை முன்கூட்டியே தயாரிக்கும் நிலையங்களை அமைத்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல்.

நீரியல் மாதிரி ஆய்வுகூடம் தொடர்பான தகவல்கள்

 • நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தினால் 1938ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நீரியல் பரிசோதனை மாதிரி ஆய்வுகூடம் தொடர்ச்சியாக செயற்பட்டு வந்துள்ளது. ஆய்வுகூடம் 1940ல் அது தற்பொழுது அமைக்கப்பட்டுள்ள கொழும்பு 05, ஜாவத்தை வீதியில் 34ஆம் இலக்கத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.
 • ஆய்வு கூடத்தின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளில் பின்வருபவை அடங்குகின்றன.
  • பிரிவு மாதிரிகளுக்காக கொங்கிறீட் தட்டு (மீ 25 x   மீ. 1.5 x   மீ. 1.5)
  • பிரிந்த நீர் பாதுகாப்பு முறைமையுடன் சாய்த்து வைக்கக்கூடிய கண்ணாடி பீளி (பரிசோதனை நீளம் மீற்றர் 12)
  • பீளிக்கான கட்டிடங்கள் 2
  • ஒன்றிணைக்கப்பட்ட குழாய்மூலம் செலுத்தும் கூடம் (மின்சாரக் குழாய், டீசல் குழாய் 1 (அவசர சந்தர்ப்பங்களுக்காக பொருத்தப்பட்ட) உடனான தொடர்ச்சியான உச்சி தொட்டி)
  • நிலக்கீழ் தொட்டி
  • மின்சார உபநிலையம் (250 KVA) மற்றும் பரிசோதனை வசதிகளுக்காக மின்சக்தியை அமைத்தல்
 • தேவையான உபகரணங்களை தயாரித்தல்
  • மாதிரி ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக தேவைப்படுகின்ற அனைத்து உபகரணங்களும் ஆய்வு கூடத்தில் உண்டு. அகற்றப்படும் நீரை அளக்கின்ற அணைகள் - பாலங்கள், கொள்ளளவு மானி, அழுத்தமானி போன்றவை இவற்றில் அடங்குகின்றன. நீரியல் ஆய்வுகூடத்தின் கீழ் இருக்கின்ற  தொழிற்சாலையும் உபகரணப் பிரிவும் இவ்வனைத்து உபகரணங்களையும் பழுது பார்ப்பதற்கான வசதிகளை வழங்குகிறது.

தொடர்ச்சியாக ஓட்ட நீரை வழங்குதல் மற்றும் நிலப் பிரதேசங்கள் காரணமாக இந்த ஆய்வுகூடம் நாட்டின் நீரியல் ஆய்வு கூடங்களுக்கிடையே தனித்துவமாக திகழ்கின்றது. - கூடங்களுடனான நிலக்கீழ் இயங்குகின்ற குழாய் முறைமைகளைக் கொண்டுள்ள உரிய நீரை விநியோகிக்கின்ற முறைமையைக் கொண்டுள்ள ச.மீ 12,500 திறந்த வெளியில் ஆய்வு கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மிக மெதுவாக கசிகின்ற நீர் ஓட்டத்திலிருந்து ஒரு வினாடிக்கு 760 லீற்றர் வரையிலான வேக அளவில் நிலக்கீழ் நீரிலிருந்து ஆய்வுக்காக நீர் இழுக்கப்படுகின்றது.

நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்பாதுகாப்பு மற்றும் பொறியியல் கலைக்கு இந்த ஆய்வுகூடம் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள அதேவேளையில் நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளையும் கால்வாய் மார்க்கம் மற்றும் கால்வாய் என்பவற்றிற்கு பலம்வாய்ந்த திட்டமிடல் அளவுகோல்களில் தனித்துவமான பங்களிப்பை காட்டுகின்ற ஆய்வுகூடமாக தேசிய ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

செயற்பாட்டு வெளியீடு

நீரியல் ஆய்வுகூடத்தில் பின்வருமாறு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

 • மிகையாக உள்ள நீரை  கொண்டு செல்லுதல், களஞ்சியப்படுத்தல், வெளியேற்றுதல், அளத்தல் என்பவற்றிற்காக பாதுகாப்பான மற்றும் இலாபகரமான கட்டமைப்புகளையும் கால்வாய் மார்க்கத்தையும் நிர்மாணிப்பதற்கும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் அளவுகோள்களைத் தயாரித்தல்.
 • சூழலியல் ரீதியாக பொருத்தமான வகையில் மிகை நீரை கட்டுப்படுத்துவதற்காக உரிய அளவைகளை திட்டமிடுகின்றபோது மற்றும் / அல்லது நடைமுறையில் உள்ள கணக்குகளின் பாதுகாப்பான தன்மையையும் வினைத்திறன்மிக்க தன்மையையும் மதிப்பிடுகின்ற போது பயன்படுத்துவதற்காக மேற்பரப்பு நீரோட்டங்களில் அடிப்படை நீரியல் அறிவை மேம்படுத்திக்கொள்ளுதல், மற்றும்
 • நீரியல் கட்டமைப்புகள் மற்றும் கால்வாய் மார்க்கங்கள் அறிக்கப்படுவதிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்காக மரங்கள், முருகைக்கற்கள் மற்றும் / அல்லது பல்வேறு கண்டல் தாவரங்கள் வளர்வதற்குள்ள ஆற்றலை தீர்மானிப்பதற்காகும்.

ஒருசில ஆய்வுகள் திட்டவட்டமான ஆய்வுகளாக இருந்தாலும்கூட தொடர்ந்தும் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளாமல் அரச மற்றும் தனியார் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளினதும் முகவர் நிறுவனங்கள் மூலம் தேசிய ரீதியாக பதிலீடு செய்துகொள்ளக்கூடிய பொதுவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது இதன் அடிப்படை இலக்காகும்.

மேலும் வாசிக்க [ PDF - 8.6 MB ]

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 11:34  சமீப செய்திகள்

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 15-01-2018.