புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் திட்டமிடலும் வடிவமைப்பும் நீர் வளயியல்

நீர் வளயியல் பிரிவு

நீர் வளயியல் பிரிவு என்பது நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் நாட்டின் நீர் காலநிலை விஞ்ஞான தகவல்கள் முறைமையை பராமரிக்கும் பொறுப்பை வகிக்கின்ற சிறப்பறிவுள்ள கிளையாகும். நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தை அமைத்து சுமார் 50 ஆண்டுகளின் பின்னர் 1940ஆம் ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியில் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் ஷர்லி ஜே. பொக்ஸ் அவர்களின் கீழ் தனியான ஒரு பிரிவாக அது அமைக்கப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், பிரதான ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகளில் காலநிலை விஞ்ஞான தரவுகளை சேகரித்தல் சில தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. களனி கங்கையின் நாகலகம் வீதி ஆற்று நிர்மாணம் 1924ஆம் ஆண்டு முதல் செயற்படுகின்றது.

நிறுவனக் கட்டமைப்பு

நாட்டின் நீர் காலநிலை விஞ்ஞான தகவல் முறைமையின் நிர்வாகம், நிதி கட்டுப்பாடு, முகாமைத்துவம் என்பவற்றிற்கு பொறுப்பு வகிக்கின்ற நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வளயியல்) அவர்களின் கீழ் நீர் விஞ்ஞானப் பிரிவு இயங்குகின்றது.

நீர் வளயியல் பணிப்பாளரின் கீழ் செயலாற்றுகின்ற இரண்டு பிரதான பொறியியலாளர்கள் இருக்கின்றனர். 33 பிரதான கண்கானிப்பு நிலையங்கள் 33 சுற்றயல் நிலையங்கள், 18 மழை நிலையங்கள் மற்றும் 4 காலநிலை அவதான நிலையங்கள் என்பவற்றை கொண்டுள்ள நீர் காலநிலை விஞ்ஞான அவதானிப்பு வலைப் பின்னலை முகாமைப்படுத்தும் பொறுப்பு இந்த பிரதான பொறியியலாளர் ஒருவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. தரவுகளை சேகரிக்கும் செயற்பாட்டின்போது அவருக்கு உதவும் பொருட்டு தற்பொழுது நீர் விஞ்ஞானதுறை உதவியாளர்கள் 10பேர் மற்றும் நீர் விஞ்ஞான அளவீட்டு உதவியாளர்கள் 110பேர் வரையில் இருக்கின்றனர். தகவல்களையும் தரவுகளையும் தயாரித்தல், பாதுகாத்தல், நீர்ப்பாசன திணைக்களத்திற்கும் கோரிக்கைகளின் பிரகாரம் வெளி நிறுவனங்களுக்கும் விநியோகிக்கும் பொறுப்பை கொண்டுள்ள ‘நீர் காலநிலை விஞ்ஞான தரவுகள் தயாரிக்கும் அலகை’ முகாமைப்படுத்தும் பொறுப்பு மற்ற பிரதான பொறியியலாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. தரவுகளை தயாரிக்கும் செயற்பாட்டின்போது அவருக்கு உதவும் பொருட்டு 10 நீர் விஞ்ஞான உதவியாளர்கள் இருக்கின்றனர்.

இதற்கு மேலதிகமாக புதிய மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் நீர் விஞ்ஞான ஆய்வுகளுக்கும் பிரதான கங்கைகள் சம்பந்தப்பட்ட கங்கை மாதிரிகளை தயாரித்தல் மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு தொடர்பான எதிர்கூறல்களை வெளியிடுவதற்கு உதவுவதற்கு இரண்டு பொறியியலாளர்கள் இருக்கின்றனர்.

நிர்வாக அலகு, நீர் விஞ்ஞானப் பணிப்பாளரின் கீழ் நேரடியாக நிர்வகிக்கப்படுகின்ற 3 உதவி முகாமையாளர்கள், திட்டமிடுகின்ற ஒருவர் சாரதிகள் போன்றோரைக் கொண்டுள்ளது.

பிரதான பொறுப்புகளும் பணிகளும்

நீர் விஞ்ஞான பிரிவின் பொறுப்புகளும் பணிகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

  • தேவைகள் மற்றும் முன்னுரிமையின் பிரகாரம் நிலையங்களை ஒன்றிணைத்தல் அல்லது நீக்குதல் உள்ளிட்ட நாடளாவிய ரீதியில் நீர் காலநிலை விஞ்ஞான அவதானிப்பு வலை பின்னலை முகாமைப்படுத்துதல்.
  • நாட்டின் நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால தேவைகளை நிறைவேற்றும் பொருட்டு தேவையான மேம்படுத்தல்கள் உட்பட நீர் காலநிலை விஞ்ஞான தரவு மன்றத்தை முகாமைப்படுத்தல்
  • பிரதான கங்கை தொடர்பாக வெளிக்களத் தரவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு எதிர்வுகூறல் உட்பட நீர் விஞ்ஞான மற்றும் நீரியல் மாதிரிகளை செல்லுபடியாக்குதல்
  • பிரதான வெள்ளப்பெருக்குடன் தொடர்புடைய உரிய தரவுகளையும் தகவல்களையும் சேகரித்தல் உட்பட வெள்ளப்பெருக்கு வரை படத்தை தயாரித்தல்
  • நீர் விஞ்ஞான பருவ வெளியீடுகள், கைநூல்கள் போன்றவற்றை வெளியிடுதல்.
  • ஆய்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் கோரிக்கைகளின் மீது ஏனைய முகவர் நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல்.

இலங்கையில் நீர்மானி வலைப்பின்னல்

2வது படத்தில் காட்டப்படுகின்றவாறு நாட்டின் நிலத்தின் அளவில் 90%ஐ உள்ளடக்குகின்ற பிரதானமான 103 ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகள் இலங்கையில் இருக்கின்றன. கரையோரம் மற்றும் யாழ்ப்பாண குடா நாட்டில் அமைந்துள்ள எஞ்சியுள்ள 10% நீரியல் ரீதியாக அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லாத சிறிய நீரோடைகள் மூலம் உள்ளடக்கப்படுகின்றன.


படம் II: இலங்கையில் நீர்மானி வலைப் பின்னல்

நாட்டில் உற்பத்தியாகின்ற மொத்த நீரோட்டங்களில் 80% 103 ஆறுகளில் சுமார் 24 பிரதான ஆறுகள் கொண்டு செல்கின்ற அதேவேளையில், அவை நீரியல் கண்ணோட்டத்தில் மிக முக்கியமானவையாக கருதப்படுகின்றன. எமது இன்றைய நீர்மானி முறைமை அந்த ஆறுகளுக்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், அணைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் நீர் வளங்களை திட்டமிடும் கருத்திட்டம் என்பவற்றின் கீழ் இம்முறைமையை விரிவாக்கி நவீனமயப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது.

நீரியல் பிரிவின் இன்றைய நீர்மானி வலைப் பின்னல் 19 ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகளை உள்ளடக்குகின்ற 33 நிரந்தர நிலையங்கள் மற்றும் 40 சுற்றயல் நிலையங்களைக் கொண்டுள்ளது. அண்மையில் பொருத்தப்பட்ட மழை வீழ்ச்சியை அறிவிக்கும் தரவுகளை பதியும் இயந்திரங்கள் சிலவற்றை தவிர்த்து இவ்வனைத்து நிலையங்களிலும் கைகளினால் இயக்குகின்ற உபகரணங்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.

மேலும் வாசிக்க [ PDF - 75 KB ]

Last Updated on Sunday, 05 March 2017 02:19  சமீப செய்திகள்

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 15-01-2018.