පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය සැලසුම් හා නිර්මාණ ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය අංශය

ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය අංශය

සිවිල් ඉංජිනේරු කාර්යයන්හි පහත දැක්වෙන අදියර වලදී තත්ත්වය සහතික කිරීම පිණිස මෙම ශාඛාව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට මෙන්ම පළාත් සභා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා අධිකාරි වැනි අනෙකුත් ආයතනවලටද සහායක සේවයක් ලබා දෙයි.

 • සැලසුම් කිරීම
 • නිර්මාණය
 • ඉදිකිරීම
 • නඩත්තුව

ඉහත සඳහන් අදියර යටතේ ඉටු කෙරෙන ප‍්‍රධාන කාර්යයන් වනුයේ:

 1. පස් උපයෝගි කර තනනු ලබන වේලි (නව ඉදිකිරීම් මෙන්ම පුනරුත්ථාපනය), අමුණු හා අනිකුත් වාරිමාර්ග හා සබැඳි ව්‍යුහයන් හා ගොඩනැගිලි සඳහා පදනම විමර්ශණය කිරීම
 2. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සුදුසු පස් ඇති ප්‍රදේශ විමර්ශණය කිරීම හා කොන්ක්‍රීට් වැඩ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  සඳහා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ සිදුකිරීම හා නිර්දේශ සපයාදීම
 3. පස් උපයෝගි කර ඉදිකරණු ලබන වේලි සඳහා පදනම සැලසුම් කිරීම හා වේල්ලෙහි  හරස්කඩ  නිර්මාණය කිරීම
 4. ඉදිකිරීම් වලදී තත්ව පාලන කටයුතු සිදුකිරීම හා තත්වය සනාථ කිරීම
 5. ඉදිකිරීම් වලදී තත්ව පාලන කටයුතු හා තත්ව සනාථ කිරීම් කටයුතු වලදී බාහිර අංශ සඳහා උපදේශන සේවා ලබාදීම

Read More [ PDF - 68 KB ]

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 අප්‍රේල් 19 වෙනි සිකුරාදා, 03:01  නවතම පුවත්

 • 1
 • 2

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

Annual Transfers_Engineers - 2018

for details visit => Downloads=>Annual Transfers

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 17-01-2018.