පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය සැලසුම් හා නිර්මාණ සැලසුම් හා නිර්මාණ

සැලසුම් කිරීම හා නිර්මාණය

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

  • ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම
  • තෝරාගත් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ජල සම්පත් විශ්ලේෂණය
  • සංවර්ධන හැකියාවන් හඳුනාගැනීම සඳහා තවදුරටත් අධ්‍යයනයන් සිදු කිරීම පිණිස ජල සම්පත් සැලසුම්කරණ උප දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හඳුනාගත් ස්ථානවල  සවිස්තර ජල සම්පත් විශ්ලේෂණ පිළියෙල කිරීම
  • ගෘහස්ථ හා කාර්මික ඇතුළුව වර්තමාන ජල භාවිතා මට්ටම ඉඩම් භාවිතයේ වෙනස්කම් හා පාරිසරික වෙනස්කම් හා පාරිසරික රෙගුලාසි සහ වැඩිදුර සංවර්ධනය සඳහා විභවය දක්වමින් විශේෂයෙන්ම උප ද්‍රෝණි සඳහා ආශ්‍රෙය මාර්ගෝපදේශන ලේඛනයක් ලෙස භාවිතා කිරිම පිණිස තෝරාගත් ස්ථානවල වර්තමාන ජල සම්පත් කළමනාකරණ තත්ත්වය පිළිබඳව පුළුල් කරන ලද විශ්ලේෂණ පිළිබඳ වාර්තා පිළියෙල කිරීම
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 මාර්තු 05 වෙනි ඉරිදා, 02:17  නවතම පුවත්

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 16-11-2017.