புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் திட்டமிடலும் வடிவமைப்பும் நீர்வளங்களை திட்டமிடல்

நீர்வளங்களை திட்டமிடல்

பிரதான பணிகள்

  • நாட்டின் நீண்டகால, பொருளாதார, சமுக, சூழலியல் மற்றும் அபிவிருத்தி இலக்குகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு தேசிய நீர்வளங்கள் பிரதான திட்டமொன்றை தயாரித்தல்
  • தெரிவு செய்யப்பட்ட அபிவிருத்தி குறைந்த ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகளுக்காக ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கு திட்டங்களைத் தயாரித்தல்.
  • நீர் காலநிலை விஞ்ஞான தகவல்கள் முறைமையொன்றைத் தயாரித்தல்
  • தொலை தொடர்பு தரவுகளை சேகரித்து நடைமுறையில் உள்ள நீர் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் ஏனைய நீருடன் தொடர்புடைய தகவல்களின் புவியியல் தகவல் முறைமை ஒன்றையும் (G.I.S) தயாரித்தல்
  • தயாரிக்கப்பட்ட நீர்வளங்களின் பிரதான திட்டத்தை நாட்டின் 103 ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகளில் நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால நீர் கேள்வி மற்றும் வடிகால் தொடர்பாக காலத்திருத்தம் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பகுப்பாய்வு ஒன்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு காலத்திற்கு காலம் காலத்திருத்தம் செய்தலும் மீளாய்வு செய்தலும்.
Last Updated on Friday, 19 April 2013 10:34  சமீப செய்திகள்

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 15-01-2018.