පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

පර්යේෂණ සහාය සහ ක‍්‍රියාවලී වැඩි දියුණු කිරීමේ ඒකකය

පර්යේෂණ සහාය සහ ක‍්‍රියාවලී වැඩිදියුණු කිරීමේ ඒකකය නමින් විශේෂ ඒකකයක්, පර්යේෂණ කාර්යයන් හා වෙනත් විශේෂ අධ්‍යයනයක් වෙනුවෙන් 2012 දෙසැම්බර් මස සිට වාරිමාර්ග අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රම සැලසුම් හා විශේෂඥ සේවා) යටතේ පිහිටුවා ඇත. ඉංජිනේරු, විද්‍යා, පරිපාලන, සමාජ විද්‍යා, ගණකාධිකරණ අදික්ෂේත‍්‍රවල පර්යේෂණ කිරීම හා ජලාශ්‍රිත හා සබැඳි අනෙකුත් විශේෂ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ඕනෑම නිලධාරියෙකුට / කාර්යාලයකට අවශ්‍ය සහාය හා  හා මගපෙන්වීම ලබාදීමට මෙම ඒකකය පහසුකම් සලසනු ඇත. එයට අතිරේකව, පර්යේෂණ සහාය හා ක‍්‍රියාවලි වැඩි දියුණු කිරීමේ ඒකකය එබඳු අධ්‍යයනයන් සඳහා අවශ්‍ය දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීම පිණිස අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් / අරමුදල් සඳහා පහසුකම් සලසනු ඇත.

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

  • පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා ඕනෑම නිලධාරියෙකුට / ශාඛාවකට අවශ්‍ය සහාය හා මගපෙන්වීම ලබාදීම පිණිස පහසුකම් සැපයීම
  • ජලාශවල පැවැත්ම අධ්‍යයනය කර ජලාශ කළමනාකරණ ක‍්‍රම සකස් කිරීම
  • අවශ්‍ය විට දීප ව්‍යාප්තව වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු හා අනෙකුත් ආයතන වල පර්යේෂණ අවශ්‍යතා අධ්‍යයනය කිරීම
  • පර්යේෂණ සිදුකිරීම සඳහා විශ්ව විද්‍යාල හා අනෙකුත් පර්යේෂණ ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම
  • ක‍්‍රියාවලි වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස වාරිමාර්ග ක්ෂේත‍්‍රයේ හා ජල ආශ‍්‍රිත අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා වැඩමුඵ හා සම්මන්ත‍්‍රණ පැවැත්වීම
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මැයි 23 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:16  නවතම පුවත්

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 15-01-2018.