புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் நீர் முகாமைத்துவம் காணி பயன்பாடு

காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவு

பொது

காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவு 1958ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதத்தில் முதலில் விவசாய திணைக்களத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது. அறுபதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியின் ஆரம்பத்தில், கவுடுல்ல திட்டம், உடவலவ திட்டம் மற்றும் மகாவலி அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் போன்ற நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களுக்காகப் புலனாய்வு செய்தபோது காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவு பெருமளவில் தொடர்புபட்டது. அதன் விளைவாக நீர்ப்பாசனத்திற்காக காணிகளை வகைப்படுத்துதல் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தேவைகளை தீர்மானித்தல் ஆகிய விடயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது. இந்த முக்கியத்துவம் மாற்றமடைகின்ற உச்ச நிலை 1964ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவு நீர்ப்பாசன திணைக்களத்திற்கு மாற்றப்பட்டதாக அமைந்ததோடு அன்று முதல் அது நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்குகிறது.

நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களை திட்டமிடுகின்ற மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அனைத்து கட்டங்களின்போதும் காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவு தீர்க்கமான கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறது. அடிப்படை சாத்தியக்கூற்று ஆய்வுகள், விரிவான பொருளாதார மதிப்பீடு, நீர்ப்பாசனத்திற்காக காணிகளை தெரிவு செய்தல், பொருத்தமான பயிர் வகைகளைத் தெரிவு செய்தல், நீர்ப்பாசனத் தேவைகளை கணக்கிடுதல், தயாரிப்பு தொடர்பான தீர்மானங்கள், குடியேற்றத்திட்டங்களைத் திட்டமிடுதல் போன்றவற்றிற்காக காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட காணி பயன்பாட்டுத்திட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

காணி பயன்பாடு தொடர்பான திட்டங்களை தயாரிப்பதற்காக தரவுகளை சேகரிக்கும் பொருட்டு பல்வேறு தீவிர நிலைமைகளில் மண் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களை நிலையப்படுத்துவதை தீர்மானிக்கின்றபோது கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற விடயங்களுக்கிடையில் பொருத்தமான காணிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வல்லமையும் அடங்குகிறது. காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவு மேற்கொள்கின்ற சபை கண்கானிப்பு மண் அளவீடுகள், அத்தகைய திட்டங்களுக்கு மிகவும் சாதகமான இடங்களை அடையாளம் காண்பதற்கு உதவுகிறது. இந்த அளவீடுகள், நீர்ப்பாசன நீர்வழங்களின்றி விவசாயம், வனவியல், வனசீவராசிகள், உல்லாச இரசனை, நகர பயன்பாடு போன்ற ஏனைய பயன்பாடுகளுக்காக காணிகளின் நிலைபேறான தன்மை தொடர்பாகவும் தகவல்களை வழங்குகிறது.

இப்பிரிவின்மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற விரிவான கண்கானிப்பு மண் அளவீடுகள் (விரிவான மண் அளவீடு - குறைந்த தீவிரத்தன்மை) பெறுபேறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொதுவாக அடிப்படை சாத்தியக்கூற்று ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பயன்படுத்தப்படுகின்ற நீர்ப்பாசன திட்டத்தை தீர்மானிக்கின்ற நிலம் மற்றும் மண் என்பவற்றின் தன்மைகள், நிலத்தை தயார்படுத்தும் செலவு, மேற்பரப்பு நீர்வழங்கல் போன்ற விசேட நடவடிக்கைகளின் தேவைகள் மூலம் அபிவிருத்தி செலவு மீது தாக்கம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற விரிவான நடுத்தர தீவிரத்தன்மை அல்லது அதிதீவிரத்தன்மை மண் மற்றும் நிலத்தை வகைப்படுத்துகின்ற அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி நீர்ப்பாசனத்திற்காக காணிகளை தெரிவு செய்தல் மற்றும் தயாரித்தல் என்பவற்றிற்கு விரிவான திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இந்த நிலையிலான விபரங்களுடனான அளவீடுகள், குடியேற்றத்திட்டங்களை திட்டமிடுதல், விரிவான காணி பயன்பாடுகளை திட்டமிடுதல், ஆய்வுகளை பரீட்சித்துப்பார்க்கும் தயாரிப்பு போன்றவற்றிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மண் வகைகள், காலநிலை மற்றும் ஏனைய நில இலட்சணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்வேறு பணிகளுக்கு பொருத்தமான காணி வரைபடங்களை தயாரித்தல் இந்த பிரிவுக்குரிய இன்னுமொரு பணியாகும். இந்த பொருத்தமான காணிகள் வரைபடம், விவசாய பணிகளுக்காக மாத்திரமல்ல வனவியல், பொறியியல் ரீதியான பயன்பாடுகள் (பாதைகள், கட்டிடங்கள், கழிவுப்பொருள் அகற்றுதல், குழாய் மார்க்கம்) உல்லாச பயணத்துறை, உல்லாச இரசனை நடவடிக்கைகள், வன சீவராசிகள் போன்ற விவசாயம் அல்லாத பயன்பாடுகளுக்காகவும் தயார்படுத்தப்படுகின்றன.

ஏனைய ஆய்வுகள்

ஏதேனும் நீர்ப்பாசன திட்டமொன்றில் கனியுப்பு, நுண்ணுயிர் தொல்லைகளை கவனமாக மதிப்பிடுதல் அவசியமாகும். பல்வேறு பிரதான திட்டங்களின் தன்மைகளை எதிர்வுகூறுதல் மற்றும் கண்கானித்தல் இப்பிரிவின் இன்னுமொரு விசேட புலனாய்வு துறையாகும். சட்டவிரோத நிர்மாணங்களை தவிர்த்து ஏனைய விதத்தில் ஏற்படுகின்ற நச்சுத்தன்மையை ஆராயும் பணிகளும் இப்பிரிவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

வாவிகள், ஆறுகள், கிணறுகள் என்பவற்றிலிருந்து கிடைக்கின்ற நீர்ப்பாசன நீரின் தரத்தை மதிப்பீடு செய்தல், நீர்ப்பாசனங்களை திட்டமிடுவதற்கு அத்தியாவசிய பூர்வாங்க தேவையாக இருக்கின்றது. காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவு தெரிவு செய்யப்பட்ட நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் புலனாய்வு பணிகளை மேற்கொள்கிறது.

காணி அபிவிருத்தி செலவுகளை மதிப்பீடு செய்தல், புதிய திட்டங்களில் குடியேற்றத்திட்டங்களை திட்டமிடுதல் மற்றும் நடைமுறையிலுள்ள திட்டங்களில் பலவந்தமாக குடியேறுவதை தீர்மானித்தல் என்பவற்றிற்காக நடைமுறையில் காணிகள் தொடர்பான வரைபடங்கள் அத்தியாவசியமானதாகும். பொருளாதார மதிப்பீடு, பொதுவாக திட்டமிடல் என்பவற்றின்போதும் காணி பயன்பாடு தொடர்பான வரைபடங்கள் பெரிதும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. ஆகவே நடைமுறையில் உள்ள காணி பயன்பாடுகளை வரைபடத்திற்கு உட்படுத்துதல் அதன் பொதுவான செயற்பாடாக காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வனைத்து துறைகளையும் மேம்படுத்துவதற்கு பரிந்துரைகளை வழங்கும் பொருட்டு காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவின் மூலம் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. இலங்கையில் பல்வேறு மண் வகைகள்பற்றிய பதிவுகளை தயாரித்தல் மற்றும் அவற்றின் அடிப்படை வடிவவியல், நுண் வடிவவியல், பௌதிக இரசாயன, கனிப்பொருள் விஞ்ஞான தரங்களை தீர்மானிப்பது இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் அடங்குகிறது. பல்வேறு மண் வகைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஆய்வுகளின் பெறுபேறுகள் மற்றும் அனுபவங்கள் தொடர்பாக ஒழுங்கு முறையாக தரவுகளை சேகரிப்பதும் அதனோடு தொடர்புடைய பணியாகும். நீர் வழங்கல் திட்டம், தொழில்சார் மூலோபாயங்கள், மண் நீர் தொடர்புகள் மற்றும் காலநிலை அறிக்கைகளை வைத்துக்கொள்வது தொடர்பான அடிப்படை ஆய்வுகளும் இதன்மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

தற்போதைய செயலாற்றுகை நிகழ்ச்சித் திட்டம்

 • பயிர்களை பல்வகைப்படுத்தும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்காக நடைமுறையில் உள்ள பிரதான மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் மண் மற்றும் நில பயன்பாடு தொடர்பான வரைபடங்களை தயாரித்தல்.
 • உத்தேச நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களின் மண் மற்றும் நில பயன்பாடு தொடர்பான வரைபடங்களை தயாரித்தல்.
 • தேசிய மண் அளவீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் தர அடிப்படையில் இலங்கையின் மண் வகைகளை வரைபடத்திற்குட்படுத்துதல்
 • தாழ் நிலங்களில் வடிகால் மற்றும் காணி மீட்டல் கருத்திட்டங்களுக்காக மண் அளவீடு

நடைமுறையில் உள்ள மற்றும் உத்தேச திட்டங்களில் உள்ள தற்போதைய நிலங்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பான வரைபடங்களைத் தயாரித்தல்.

வாவிகள், நீரோடைகள், குழாய் கிணறுகள் என்பவற்றில் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட நீர்ப்பாசன நீரை மாதிரியாகப் பயன்படுத்துகின்ற மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்கின்ற நிகழ்ச்சித் திட்டம். நீர்ப்பாசன நீரில் சோடியம் குறையும் விகிதம் (S.A.R) மற்றும் இலத்திரனியல் நெறிப்படுத்தலை தீர்மானித்தல் மற்றும் வகைப்படுத்துதல் இப்பகுப்பாய்வில் உள்ளடங்குகிறது.

வேறு ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு வழங்குகின்ற சேவைகள்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தை தவிர்த்து இன்னும் பல நிறுவனங்களுக்கு காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவு சேவைகளை வழங்குகிறது. இது தனித்துவமான விடயமாக இல்லாவிட்டாலும்கூட காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவின் விசேட அம்சம் யாதெனில் அது நாட்டின் முன்னணி மண் அளவீட்டு நிறுவனமாக இருப்பதும் மண் அளவீட்டு நில வகைப்படுத்தலை மேற்குறிப்பிட்ட குறித்த ஏனைய பணிகளுக்குரிய சிறப்பு அறிவையும் தகவல்களையும் கொண்ட ஒரே திறைசேரியாக இருப்பதாகும். அதன் பிரகாரம் இந்த அறிவை அபிவிருத்திப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஏனைய அரச மற்றும் தனியார்துறை நிறுவனங்களுக்கு வழங்குகின்ற தேசிய பொறுப்பு அதன்வசம் இருக்கின்றது.

ஆய்வுகூட பகுப்பாய்வு ரீதியான பணிகள்

காணி பயன்பாடு தொடர்பான பிரிவின் ஆய்வுகூடம் இரசாயன, பௌதீக தரங்கள் தொடர்பிலான மண் மற்றும் நீர் மாதிரிகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் பொருட்டு அதிநவீன பகுப்பாய்வு உபகரணங்களைக் கொண்டுள்ளது.

மண் மாதிரிகள் தொடர்பாக பின்வரும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன

 1. PH 1:1  H2O,
 2. இலத்திரனியல் நெறிப்படுத்தல் 1:5 H2O
 3. PH முழுதும் தோய்ந்த பசை
 4. இலத்திரனியல் நெறியியல் முழுதும் தோய்ந்த பசை
 5. முழுமையாக பரிமாற்றக்கூடிய பஸ்மம்
 6. பஸ்மம் முழுமையாக தோய்ந்துள்ளமை
 7. பரிமாற்றக்கூடிய கெற்றாசன்
 8. பரிமாற்றக்கூடிய அமிலத்தன்மை
 9. சேதன காபன்
 10. மொத்த கரியமிலம்
 11. துணிக்கை அளவு விநியோகம்

நீரின் மாதிரியின் அடிப்படையில் கீழுள்ள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது

 • PH, EC, Co3 2-, HCo3-, Cl -, So4 2-, No3-, Ca2+, Mg 2+, Na+, K+
Last Updated on Tuesday, 28 May 2013 04:39  சமீப செய்திகள்

 • 1
 • 2

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

Annual Transfers_Engineers - 2018

for details visit => Downloads=>Annual Transfers

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 17-01-2018.