புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் பயிற்சியளித்தல் பயிற்சியளித்தல் மற்றும் ஆற்றல் விருத்தி

பயிற்சியளித்தல் மற்றும் ஆற்றல் விருத்தி

மனித வளத்தை பயன்படுத்துதல் என்பவற்றை சிறந்த நிலைக்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் நிறுவன இலக்குகளோடு அவர்களின் தனிப்பட்ட இலக்குகளையும் நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கு ஊழியர்களுக்கு உதவுவதற்காக நன்மை பயக்கிறது. தனிப்பட்ட வளர்ச்சித்திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் ஒவ்வொரு நிலையில் தொழில் அறிவை வளர்த்தல் மற்றும் அனைத்து உற்பத்தித் திறனையும் வளர்க்கும் பொருட்டு மனித அறிவை விரிவாக்குதல் என்பவை ஊழியர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதன் பிரதான பெறுபேறாக இருக்கிறது.

நீண்டகால இலக்குகளை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கு உதவுகின்ற ஊழியர்களின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கின்றபோது பயிற்சி உதவுகிறது. குழு வேலைகள், குழு உணவுகள் மற்றும் குழுக்களுக்கிடையே ஒத்துழைப்பு ஊழியர்களுக்கிடையே கற்றுக்கொள்வதற்கு இருக்கும் ஆர்வத்தை வளர்ப்பதற்கு உதவுகிறது.

நிறுவனமொன்றில் கற்கை கலாசாரத்தை உருவாக்குவதற்கும் அது உதவுகிறது. தரமான பயிற்சியை அளிப்பதன் பெறுபேறாக ஊழியர்கள் நிறுவனம் தொடர்பாக ஆக்கபூர்வமான உணர்வுகளைக் கட்டியெழுப்பிக்கொள்கின்ற அதேவேளையில் சேவையிலும் வாழ்க்கையிலும் தரமான பண்புகளை வளர்த்துக்கொள்கின்றனர். சாதகமான சேவை சூழல் ஒன்றை உருவாக்கிக்கொண்டு நல்ல ஊழியர் தொடர்புகளை கட்டியெழுப்புகின்ற அதேவேளையில் அவ்வாறே தனி நபர் இலக்குகளை நிறுவன இலக்குடன் வரிசைப்படுத்துகின்றது.

பயிற்சி ஊழியர் செயலணியின் மன சக்தியை வளர்த்து நிறுவனம் தொடர்பாக மிகவும் சாதகமான நிறுவன தோற்றமொன்றை உருவாக்கும். மேம்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தித்திறனையும் இலாபத்தையும் சார்வதற்கு மிகவும் ஆக்கபூர்வமான மனோபாவங்கள் உருவாவதற்கும் இது வழிகாட்டுகிறது. மொத்தத்தில் எடுத்துப்பார்க்கும்போது, நிறைவேறக்கூடியவகையில் தீர்மானங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதோடு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கும் பயிற்சி உதவுகிறது. பயிற்சியின் மூலம் வெற்றிகரமான ஊழியர்கள் கற்றுக்கொள்கின்ற தலைமைத்துவ திறன் வளர்ச்சி, தூண்டுதல், பக்கச்சார்பின்மை, மிகச் சிறந்த மனோபாவம், மற்றும் ஏனைய பிரிவுகள் இறுதியில் அர்ப்பணிப்பை எடுத்துக்காட்டி அறிவுக்கும் செயலுக்கும் உரிய நவீன போக்குகள் தொடர்பில் ஊழியர்களை அறிவுள்ளவர்களாக வைத்துக்கொள்ளுதல்.

பொறியியலாளர்கள், பொறியியல் உதவியாளர்கள், SLTS பணியாளர்கள், முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாக பணியாளர்களும் பயிற்சி பெற்ற மற்றும் பயிற்சி பெறாத சிற்றூழியர்கள் என்ற திணைக்கள பணியாளர்கள் இப்பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் உள்ளடக்குகின்றனர். நீர்ப்பாசன பொறியியல் டிப்ளோமா உள்ளிட்ட மிகவும் முக்கியமான சேவைக்கால பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் கல்கமுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனத்திலும் கொத்மலே சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனத்திலும் நடாத்தப்படுகின்றன. திணைக்களம், SLIDA, ICATED, PSTI, CHPD ஆகிய மன்றங்கள் பல்கலைக் கழகங்கள் என்பவற்றின் மூலமும் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. மேற்குறிப்பிட்ட உள்ளூர் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக, வெளிநாட்டு நீண்டகால மற்றும் குறுகிய கால பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், மகாநாடுகள், செயலமர்வுகள் போன்றவைக்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரதான பணிகள்

  • பயிற்சி மற்றும் ஆற்றல் விருத்தி உப திணைக்களத்தின் முழுமையான மேற்பார்வையும் பொதுவான நிர்வாகமும்
  • நிறுவன இலக்குகளையும் ஊழியர்களின் தனித்தனி இலக்குகளையும் நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு மனித வளத்தை பயன்படுத்துவதை மிகச் சிறந்த நிலைக்கு கொண்டு வருகின்ற போது பயிற்சி மற்றும் ஆற்றல் விருத்தி தேவைகளை அடையாளம் காண்பதும் மதிப்பீடு செய்தலும்.
  • தலைமை அலுவலகத்திலும் பிராந்திய அலுவலகங்களிலும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை திட்டமிடுதல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதல்.
  • நீர்ப்பாசன, மற்றும் நீர்வள அபிவிருத்தி அமைச்சின் நீர்;ப்பாசன திணைக்களத்தின் கீழ் இருக்கின்ற பயிற்சி நிறுவகத்திற்கு நிதியங்களை ஒதுக்குதல் மற்றும் அனைத்துப் பணிகளையும் மேற்பார்வை செய்தல்.
  • நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் ஏனைய ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல். பதவி உயர்த்தும் பரீட்சைகளை அடையாளம் கண்டு நடத்துதல் மற்றும் ஒழுங்கான முறையில் பெறுபேறுகளை வெளியிடல்.
Last Updated on Monday, 22 April 2013 10:20  சமீப செய்திகள்

  • 1
  • 2

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

Annual Transfers_Engineers - 2018

for details visit => Downloads=>Annual Transfers

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 17-01-2018.