පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප ගැන අපගේ කණ්ඩායම

අපගේ කණ්ඩායම්ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි සොයිසා
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය

ගරු පාලිත රංගේ බණ්ඩාර
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඉංජිනේරු එන්.ඒ. සිසිර කුමාර
ලේකම්  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය


ඉංජිනේරු එස්.මෝහනරාජා
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

දුරකථන: +94-11-2584984
ජංගම: +94-77-3732854/71-9177530
ෆැක්ස්: +94-11-2505890

ඉංජිනේරු ටී.පී. අල්විස්
අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පද්ධති කළමනාකරණ)

දුරකථන: +94-11-2586839
ජංගම: +94-71-8344337
ෆැක්ස්: +94-11-2055413

ඉංජිනේරු. කේ. සිවපාලසුන්දරම්
අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (විමර්ශන,කම සැලසුම් හා සැලසුම්)

දුරකථන: +94-11-2588127
ජංගම: +94-77-6754251
ෆැක්ස්: +94-11-2588879


ඉංජිනේරු එස්.එල්. මොහොමඩ් අලියාර්
අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන)
දුරකථන: +94-11-2586311
ජංගම: +94-71-8247486
ෆැක්ස්: +94-11-2586311


ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි

දුරකථන: +94-11-2588329
ජංගම: +94-
ෆැක්ස්: +94-11-2588329

පී. පී. කේ. අබේසිරිගුණවර්ධන මිය
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන)

දුරකථන: +94-11-2055417
ජංගම: +94-

ෆැක්ස්!- +94-11-2504058


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 නොවැම්බර් 06 වෙනි සදුදා, 01:17  නවතම පුවත්

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

Act. DA Appointment, EAA transfers & Appeal -2018

Details => Download=>Annual transfers

කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 04-12-2017.