புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு எம்மை பற்றி எமது குழு

எமது குழு

கௌரவ விஐித் விஐயமுனி சொய்சா
நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ அமைச்சர்


கௌரவ பாலித ரங்கே பண்டார
நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்

பதில் செயலாளர்
நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ அமைச்சு


பொறியியலாளர் எம். துரைசிங்கம்
நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம்

தொலைபேசி: +94-11-2584984
கையடக்கத் தொலைபேசி: +94-77-3732854
தொலைநகல்: +94-11-2505890

பொறியியலாளர்  ாி. பி. அல்விஸ்
மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (கட்டமைப்பு முகாமைத்துவம்)

தொலைபேசி: +94-11-2586839
கையடக்கத் தொலைபேசி: +94-71-8344337
தொலைநகல்: +94-11-2055413

பொறியிலாளர் கே. சிவபாலசந்தரம்
மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (ஆராய்சி, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)

தொலைபேசி: +94-11-2588127
கையடக்கத் தொலைபேசி: +94-77-6754251
தொலைநகல்: +94-11-2588879


பொறியியலாளர் எஸ். எல். முகமட் அலியாா்
மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்தி)


தொலைபேசி: +94-11-2584485
கையடக்கத் தொலைபேசி: +94-71-8247486
தொலைநகல்: +94-11-2584485


திரு சி. டப்ளியு. மதநாயக்க
பிரதான நிதி அதிகாாி

தொலைபேசி: +94-11-2588329
கையடக்கத் தொலைபேசி: +94-
தொலைநகல்: +94-11-2588329

திருமதி பி. பி. கே. அபேயசிறிகணவா்த்தன
மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்)

தொலைபேசி: +94-11-2055417
கையடக்கத் தொலைபேசி: +94-7

தொலைநகல்: +94-11-2504058


Last Updated on Monday, 03 July 2017 10:02  சமீப செய்திகள்

Inundation Maps

2003 සහ 2016 ගංවතුර නිසා යටවූ පදේශ වලට අදාල සිතියම් සදහා Downloads => Flood...

காப்புரிமை © 2017 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 14-07-2017.