පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

මුදල්

කාර්යයන් හා වගකීම්

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා අනෙකුත් ආශ‍්‍රිත නීති හා රෙගුලාසි වෙතින් පැවරෙන වගකීම අනුව දෙපාර්තමේන්තුවේ ගණන් දීමේ නිලධාරී ලෙස වගකීම් ඉටු කිරීමේදී දෙපාර්තමේන්තු ප‍්‍රධානියාට සහාය වීම

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

 • මූල්‍ය සැලැස්ම සකස් කොට ක‍්‍රියාත්මක කිරීම
 • ආදායම් ඇස්තමේන්තුව, අත්තිකාරම් ගිණුම් හා පරිපූරක ඇස්තමේන්තු කලට වේලාවට භාරදීම සහතික කිරීම
 • මුදල් පුරෝකථනය සමාලෝචනය කිරීම හා මුදල් කළමනාකරණය සඵලදායක ලෙස ක‍්‍රියාත්මක වන බව තහවුරු කිරීම
 • විමධ්‍යගත ඒකක වල අයවැය ප‍්‍රතිපාදන හා මුදල් අග‍්‍රිම වෙන් කිරීම සහ අනෙකුත් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒකක වෙත මුදල් වෙන් කර දීම
 • මුදල් රෙගුලාසි අනුව මූල්‍යමය කරුණු පිළිබඳ බලාධිකාරය පැවරීම සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තු ප‍්‍රධානියාට සහාය වීම
 • ගිණුමිකරණ හා මූල්‍ය කරුණු සම්බන්ධයෙන් කලාපීය හා කොට්ඨාශ කාර්යාල ඇතුළුව, මූල්‍ය අංශය මෙහෙයවීම හා සාමාන්‍ය අධීක්ෂණය
 • ආදායම් හා අනෙකුත් ලැබිය යුතු මුදල් රැස් කර ගැනීම හා රජයේ අරමුදල් විසඳුම
 • නිල බැංකු ගිණුම් අධීක්ෂණය සහ සැනෙකින් සැසඳුම් සහ පසුවිපරම් ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම සහතික කිරීම
 • මූල්‍ය ගනුදෙනු අදාල ලේඛනවල වාර්තා කිරීම සහතික කිරීම
 • නියම කර ඇති පරිදි මාසික, කාර්තු හා වාරික මූල්‍ය වාර්තා අදාල බලධාරීන් වෙත ලබා දීම
 • මුදල් රෙගුලාසි හා අනෙකුත් උපදෙස් අනුව කටයුතු කර සැපයුම් හා සේවාවන් කඩිනමින් ලබා ගැනීම සහතික කිරීම
 • ගබඩා කළමනාකරණය, භාණ්ඩ තොග ලේඛණ නඩත්තුව හා අනෙකුත් වත්කම් කළමනාකරණය සඳහා ක‍්‍රම තහවුරු කිරීම
 • සඵලදායක අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් ඇති කිරීම
 • ආදායම හා වියදම සම්බන්ධයෙන් ඉලක්ක වලට සන්සන්දනාත්මකව වාරික පදනමින් මූල්‍ය කාර්යසාධනය සමාලෝචනය කිරීම හා ප‍්‍රතිකර්ම ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම
 • නිර්දේශිත සීමාවන් තුළ අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු මෙහෙයවීම සහතික  කිරීම
 • ගිවිසුම හා අනෙකුත් උපදෙස් අනුව විදේශ ආධාර ලැබීම් නිසි ලෙස ගණන් තැබීම හා විසඳුම තහවුරු කිරීම
 • වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම්, ආදායම් ගිණුම්, අත්තිකාරම්, ගිණුම් හා තැන්පතු  ගිණුම්, මූල්‍ය රෙගුලාසි හා අනෙකුත් උපදෙස් අනුව ඉදිරිපත් කිරීම
 • මහ භාණ්ඩාගාරයෙහි හා අනෙකුත් ආයතන වල අනුරූප ගිණුම් සමග මාසික හා වාරික පදනමින් අදාල ගිණුම් වහාම සැසඳීම
 • විගණන විමසුම් හා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා වාර්තා සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය, මහා භාණ්ඩාගාරය සහ අනෙකුත් ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය
 • දෙපාර්තමේන්තු ප‍්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 අප්‍රේල් 19 වෙනි සිකුරාදා, 10:21  නවතම පුවත්

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 16-11-2017.