புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் நிதி

நிதி

பணிகளும் பொறுப்புக்களும்

அரசியல் அமைப்பு மற்றும் ஏனைய அதனோடு சார்ந்த சட்டங்கள், ஒழுங்கு விதிகள் மூலம் அளிக்கப்படுகின்ற பொறுப்புகளின் பிரகாரம் திணைக்களத்தின் கணக்கு கொடுக்கும் உத்தியோகத்தராக பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுகின்றபோது நிறுவனத் தலைவருக்கு உதவுதல்.

பிரதான பணிகள்

 • நிதித் திட்டத்தை தயாரித்து நடைமுறைப்படுத்துதல்.
 • வருமான மதிப்பீடு, முற்பணக் கணக்கு மற்றும் குறைநிரப்பு மதிப்பீடுகளை உரிய நேரத்தில் ஒப்படைப்பதை உறுதிப்படுத்துதல்.
 • நிதி எதிர்வுகூறலை மீளாய்வு செய்தல் மற்றும் நிதி முகாமைத்துவத்தை பயனுறுதிமிக்க வகையில் நடைமுறைப்படுத்துவதை உறுதி செய்தல்.
 • பன்முகப்படுத்தப்பட்ட அலகுகளில் வரவு செலவு திட்ட ஏற்பாடுகள் மற்றும் நிதி கட்டுறு நிதிகளை ஒதுக்குதல் மற்றும் ஏனைய செயற்படுத்தும் அலகுகளுக்கு நிதியை ஒதுக்கி கொடுத்தல்.
 • நிதிப் பிரமாணங்களின் பிரகாரம் நிதி சார்ந்த விடயங்கள் தொடர்பில் அதிகாரத்தை ஒப்படைப்பது தொடர்பில் திணைக்கள தலைவருக்கு உதவுதல்.
 • கணக்கீடு மற்றும் நிதியிடல் விடயங்கள் தொடர்பாக வலய மற்றும் தொகுதி அலுவலகங்கள் உட்பட நிதிப் பிரிவை செயற்படுத்துதல் மற்றும் பொதுவாக மேற்பார்வை செய்தல்.
 • வருமானம் மற்றும் ஏனைய கிடைக்க வேண்டிய பணத்தை சேகரித்தல் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நிதியங்களை தீர்த்தல்.
 • உத்தியோகபூர்வ வங்கி கணக்குகளை மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் உடனடியாக வங்கி இணக்கம் மற்றும் பின்னாய்வு நடவடிக்கைகளை எடுப்பதை சான்றுப்படுத்துதல்.
 • நிதிக் கொடுக்கல் வாங்கல்களை குறித்த பதிவேடுகளில் ஆவணப்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்துதல்.
 • குறித்தொதுக்கப்பட்டுள்ள விதத்தில் மாதாந்தம், காலாண்டு மற்றும் தவணை நிதியிடல் அறிக்கைகளை குறித்த அதிகாரிகளுக்கு வழங்குதல்.
 • நிதிப் பிரமாணங்கள் மற்றும் ஏனைய அறிவுறுத்தல்களின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்து வழங்கல் மற்றும் சேவைகளை துரிதமாக பெற்றுக்கொள்வதை உறுதிப்படுத்துதல்.
 • களஞ்சிய முகாமைத்துவம், பொருட்தொகை பதிவேடுகளை பராமரித்தல் ஏனைய சொத்துக்களை முகாமைப்படுத்துவதற்கான முறைகளை உறுதி செய்தல்.
 • உற்பத்தித்திறன்மிக்க உள்ளக கட்டுப்பாட்டு முறைமை ஒன்றை உறுவாக்குதல்.
 • வருமானம் மற்றும் செலவு தொடர்பாக இலக்குகளுக்கு ஒப்பீடாக தவணை அடிப்படையில் நிதியிடல் செயலாற்றுகையை மீளாய்வு செய்தல் மற்றும் பரிகார நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.
 • பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வரையறைகளுக்குள் முற்பண கணக்கு நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துவதை உறுதி செய்தல்.
 • உடன்படிக்கைகள் மற்றும் ஏனைய அறிவுறுத்தல்களின் பிரகாரம் வெளிநாட்டு நன்கொடைகளைப் பெறுவதை ஒழுங்கான முறையில் கணக்கு வைத்தல் மற்றும் தீர்வுகளை உறுதிப்படுத்தல்.
 • வருடாந்த ஒதுக்கீட்டு கணக்குகள், வருமான கணக்குகள், முற்பணம், கணக்குகள் மற்றும், வைப்பு கணக்குகள், நிதிப் பிரமாணங்கள், ஏனைய அறிவுறுத்தல்களின் பிரகாரம் சமர்ப்பித்தல்.
 • திறைசேரியிலும் ஏனைய நிறுவனங்களிலும் இடைநேர் விளைவு கணக்குகளுடன் மாதாந்த மற்றும் தவணை முறையில் குறித்த கணக்குகளை உடனே ஒப்பிடல்.
 • கணக்காய்வு விசாரனைகள் மற்றும் அரச கணக்குளின் செயற்குழு அறிக்கைகள் தொடர்பாக அமைச்சு, திறைசேரி மற்றும் ஏனைய நிறுவனங்களுடன் இணைப்பாக்கம் செய்துகொள்ளல்.
 • திணைக்கள வழங்கல் குழுவில் அங்கத்தினராக செயலாற்றுதல்.
 • திணைக்களத்தின் கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழுவில் அங்கத்தினராக செயலாற்றுதல்.
Last Updated on Friday, 19 April 2013 10:21  சமீப செய்திகள்

 • 1
 • 2

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

Annual Transfers_Engineers - 2018

for details visit => Downloads=>Annual Transfers

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 17-01-2018.