புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் நிர்வாகம்

நிர்வாகம்

General

 • உப திணைக்களங்களுக்கு வழிகாட்டுதல், அவற்றை மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்) பிரதி பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்) பிரதி பணிப்பாளர் (காணிகள்) ஆகியோருக்கு வழிகாட்டுதல்.
 • நிர்வாக மற்றும் நிர்வாக விடயங்கள் தொடர்பாக கொள்கை ரீதியாக அறிவுறுத்தல்களை நடைமுறைப்படுத்துதல்
 • பணியாற்றொகுதியில் அனைத்து தரங்களுக்கும் உரியவர்களின் நியமனமும் பதவி உயர்வும்.
 • பணியாற்றொகுதியில் அனைத்து தரங்களின் வருடாந்த இடமாற்றம்.
 • வருடாந்த இடமாற்றத்தை ஒத்தி வைத்தல் / செல்லுபடியற்றதாக்கல்.
  • பதவி நிலை தரங்களில் சம்பள ஏற்றம்
  • அனைத்து ஒழுக்காற்று விடயங்கள்
  • புலமைப் பரிசில்
  • 1983ஆம் ஆண்டின் 10ஆம் இலக்க திணைக்கள சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் உல்லாச விடுதி நிர்வாகம்
 • நிறுவன நடவடிக்கைகள், ஓய்வூதியம், சம்பள மாற்றம், பதவிநிலை அல்லாத பதவிகளில் சம்பள ஏற்றம் மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாலை உள்ளிட்ட நலனோம்பல் நடவடிக்கைகள்.

பிரதான பணிகள்

 • பொறியியல் சேவை, விஞ்ஞான சேவை, நிர்வாக சேவை, கணக்காளர் சேவை ஆகிய சேவைகளிலும் துளையிடல் அதிகாரி, உதவி துளையிடல் அதிகாரி, பிரதான களஞ்சிய இணைப்பு உத்தியோகத்தர் மற்றும் உபகரண அதிகாரி ஆகிய பதவிகளில் தனிப்பட்ட கோவையை பராமரித்தல்.
 • தொலைபேசி வசதிகளும் சுற்றுலா விடுதியை ஒதுக்குதலும்.
 • திணைக்கள பொது சுற்றறிக்கை மற்றும் கட்டளை, தலைமை அலுவலக கட்டளை மற்றும் நிருங்களை வெளியிடல், அமைச்சு, ஏனைய திணைக்களங்கள் போன்றவற்றின் சுற்றறிக்கைகளை விநியோகித்தல் மற்றும் தலைமை அலுவலகத்தின் மூலம் வெளியிடப்படுகின்ற சுற்றறிக்கைகளின் மற்றும் கட்டளைகளின் தொடர் இலக்கங்களை பராமரித்தல்.
 • ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள்
 • P&A கிளையின் ஏனைய அலகுகளுக்கு குறிப்பாக ஒப்படைக்கப்படாத பல்வேறு நடவடிக்கைகள்

 


 • தலைமை திட்டமிடல் அலுவலக உதவியாளர், திட்டமிடல் சேவை, ஏனைய இடங்களை திட்டவட்டமாக காட்டியுள்ள ஆட்களை தவிர்த்து ஆய்வு மற்றும் பயிற்சிக் கிளையின் பணியாற்றொகுதியினர் என்ற பிரிவுகளின் தனிப்பட்ட கோப்புகளை பராமரித்தல்.
 • திணைக்கள பணியாற்றொகுதியினரின் உத்தியோகபூர்வ இல்லம்

 


 • முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள், தட்டெழுத்தாளர், சுருக்கெழுத்தாளர், களஞ்சியப் பொறுப்பாளர், தொழில்நுட்ப உதவியாளர். திட்டமிடல் உதவியாளர், நூலக பணியாட்டொகுதியினர், நலன்புரி உத்தியோகத்தர், களஞ்சிய இணைப்பு உத்தியோகத்தர் ஆகிய ஆளணியினரின் தனிப்பட்ட கோப்புகளை பராமரித்தல்.
 • கல்கமுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிலையம்.

 


 • அலுவலக ஊழியர் சேவை, வேலை பரிசோதகர், சாரதி மற்றும் தொழிலாளர் தரங்களுக்குரிய ஆளணியினரின் தனிப்பட்ட கோப்புகளை பராமரித்தல்

 


 • பணியாட்டொகுதியின் சகல ஆளணியினரின் ஓய்வூதிய கோப்புகள்

SoR

SoR No. 01 - [ PDF - 1.8 MB ]

Vacancies

 • Training Grade / recruitment Grade of Sri Lanka Technological Service – 2013 [ DOC - 60 KB ]

Last Updated on Wednesday, 13 July 2016 05:08  சமீப செய்திகள்

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 15-01-2018.