පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය සැලසුම් හා නිර්මාණ කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන්

කලාප (උතුරු, මධ්‍යම, දකුණු, ඌව හා ගිණිකොන, උතුරු නැගෙනහිර කලාපය)

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

  • වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (දිස්ත‍්‍රික්), කොට්ඨාශ වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු, දේශපාලනඥයන්, රාජ්‍ය හෝ වෙනත් කවර හෝ සංවිධාන විසින් යෝජිත නව  ප‍්‍රතිසංස්කරණ හෝ පුනරුත්ථාපන ජල සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම
  • පශ්චාත් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම් සමාලෝචනය, පූර්ණ සෝදිසි සමීක්ෂණ ආරම්භ කිරීම, ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය සමීක්ෂණ ආරම්භ කිරීම හා සුළු වාරිමාර්ග යෝජනා ක‍්‍රම සඳහා යෝජනා නිර්මාණ හා ඉදිකිරීම් රූප සටහන් පිළියෙල කිරීම
  • ප‍්‍රධාන වාරිමාර්ග යෝජනා ක‍්‍රම වෙනුවෙන් පූර්ණ ශක්‍යතා අධ්‍යයන සිදු කිරීම හා පූර්ණ ශක්‍යතා වාර්තා පිළියෙල කිරීම
  • ප‍්‍රධාන වාරිමාර්ග යෝජනා ක‍්‍රම සඳහා ඉංජිනේරු, භූ විද්‍යාත්මක, ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය විමර්ශන හා ඉඩම් භාවිතය පිළිබඳ සමීක්ෂණ ආරම්භ කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම
  • ප‍්‍රධාන වාරිමාර්ග යෝජනා ක‍්‍රම වෙනුවෙන් මෙහෙයුම් අධ්‍යයන හා ජලගැලීම් අධ්‍යයන සිදු කිරීම
  • යෝජනා පිළියෙල කිරීම හා ඉදිකිරීම් රූපසටහන් නිර්මාණය හා පිළියෙල කිරීම
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 අප්‍රේල් 19 වෙනි සිකුරාදා, 10:33  නවතම පුවත්

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

Act. DA Appointment, EAA transfers & Appeal -2018

Details => Download=>Annual transfers

කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 04-12-2017.