புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவம்

நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவ உப திணைக்களம்

பொது

நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவ உப திணைக்களம் முக்கியமாக திட்டமிடல் கட்டத்திலிருந்து செயல்படுத்தும் கட்டம் வரைக்கும் பயணம் செய்வதற்கு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்காக வசதிகளை ஒழுங்கு செய்தல் மற்றும் முன்னர் திட்டமிடப்பட்ட விதத்தில் கருத்திட்டங்களும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை சான்றுப்படுத்தும் பொருட்டு கருத்திட்டங்களினதும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களினதும் முன்னேற்றத்தை மேற்பார்வை செய்வது தொடர்பான பொறுப்புகளை வகிக்கிறது. நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நி.மு.) நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமை உப திணைக்களத்தின் தலைவராக இருக்கின்ற அதேவேளையில் அவர் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகதிற்கு நேரடியாக பொறுப்புக்கூற வேண்டும்.

நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமை அலகின் பணிகள்

  • அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் சேர்த்துக்கொள்வதற்காக புதிய கருத்திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்காக குறித்த நிறுவனங்களிடமிருந்து அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல்.
  • இலக்குகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக குறித்த உதவி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர்கள், நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் பணிபாளர்கள் ஆகியோருடன் கலந்துரையாடி செயற்பாட்டு திட்டங்களை தயாரித்தல்.
  • திணைக்களத்தின் நீண்டகால பௌதிக மற்றும் நிதி சார்ந்த நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுடன் இணைந்தொழுகக்கூடியவகையில் வருடத்திற்கு வருடம் மூலதன வரவு செலவுத் திட்டத்தை தயாரித்தல்.
  • முன்னர் திட்டமிட்டவாறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை சான்றுபடுத்தும் பொருட்டு முன்னேற்றத்தை மேற்பார்வை செய்தல்
  • நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை/ கருத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் அதனோடு இணைந்த சிக்கல் துறைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அச்சிக்கல்களை தீர்த்துக்கொள்வதற்காக வசதிகளை வழங்குதல்
  • மாதாந்த மற்றும் காலாண்டு முன்னேற்றம் மற்றும் பெற்றுக்கொண்ட வெற்றி போன்றவை தொடர்பில் ஆவணப்படுத்தல் (செயலாற்றுகை அறிக்கை, நிர்வாக அறிக்கை போன்றவை)
Last Updated on Tuesday, 28 May 2013 10:16  சமீப செய்திகள்

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

காப்புரிமை © 2017 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 16-11-2017.