පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය සැලසුම් හා නිර්මාණ ඉංජිනේරු විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික

ඉංජිනේරු විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික සේවා

ඉංජිනේරු විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික සේවා ශාඛාවේ කාර්යයන් පිලිබඳව පොදු විස්තරය

රටේ ජලය හා සබැඳි ව්‍යුහයන් විමර්ශනය කිරීමේ, සැලසුම් කිරීමේ, ඉදිකිරීමේ, පාලනය කිරීමේ නඩත්තු කිරීමේ වගකීම වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇත. ඉ. වි. කා. ශාඛාව අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා (සැලසුම්, නිර්මාණ හා විශේෂඥ සේවා) උප දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන ප‍්‍රධාන ශාඛා අතරින් එකකි. ඉංජිනේරු, විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික සේවා ශාඛාවේ ප‍්‍රධාන අරමුණ වන්නේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මිනිස් බලය (ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම තාක්ෂණික) පාලනය හා සංවර්ධනය සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සහාය වීම වේ.

ඉංජිනේරු විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික සේවා ශාඛාවේ මුලික හා අධීක්ෂණ කාර්යයන්

  1. සැලසුම් කිරීම : ඉලක්ක හා ප‍්‍රමිති නියම කිරීම, නීතිරීති හා ක‍්‍රියා පටිපාටි සැකසීම, සැලසුම් කිරීම හා පුරෝකථනය
  2. කාර්ය මණ්ඩල සැපයීම : කවර ආකාරයේ පුද්ගලයන් සේවයට බඳවා ගත යුතුද යන්න තීරණය කිරීම, සේවකයන් බඳවා ගැනීම, කාර්ය සාධන ප‍්‍රමිති නියම කිරීම, පුහුණුව හා සංවර්ධනය සඳහා සේවකයන් ඇගයුම හා උපදේශනය
  3. නායකත්වය දීම : නිළධාරීන්ගේ හා  සේවකයන්ගේ චිත්ත ධෛර්යය හා පෙළඹවීම පවත්වා ගනිමින් ඔවුන් ලවා කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීම
  4. පාලනය : ඉංජිනේරු තාක්ෂණික, මූල්‍ය, පරිපාලන ප්‍රමිතීන් නියම කිරීම, නිර්නායක සත්‍ය කාර්යසාධනය ප‍්‍රමිති සමග සැසඳෙන ආකාරය පරික්ෂා කර බැලීම හා නිවැරදි කිරීමේ ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම

අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී හා අවශ්‍ය ස්ථානයන්හිදී කාර්යයන්හි විෂය පථය

  • පත් කිරීම් : ඉංජිනේරු, සහකාර හා තාක්ෂණ සේවයේ සේවක සංඛ්‍යා පුරප්පාඩු පිරවීම, නව තනතුරු ඇති කිරීම, රැකියා සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම, සම්මුඛ පරික්ෂණ වෙනුවෙන් දින නියම කිරීම හා සැලසුම් කිරීම, බඳවා ගැනීමේ ක‍්‍රියා පටිපාටි අනුගමනය කිරීම හා පසු විපරම
  • උසස්වීම් : සම්මුඛ පරික්ෂණ, විභාග කටයුතු, අවශ්‍ය වාර්ෂික වාර්තා ලබා ගැනීම යනාදිය
  • වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් : ස්ථාන මාරු ක‍්‍රමය සකස් කිරීම, අයදුම්පත් කැඳවීම, වාර්ෂික ස්ථානමාරු සඳහා කාලරාමු නියම කිරීම හා ස්ථාන මාරු ක‍්‍රියාත්මක කිරීම යනාදිය
  • කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය : කාර්යසාධනය ඇගයීම හා කලට වේලාවට දිරිගැන්වීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම යනාදිය

කෙසේ වෙතත් වඩා යහපත් සැලසුම් කිරීම, කාර්ය මණ්ඩල සැපයීම හා පාලනය සඳහා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය යළි ගොඩනැගීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සමග, පුහුණු කිරීම්, මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණිවල තාක්ෂණික නිලධාරීන් කළමනාකරණය යනාදී ඇතැම් කාර්යයන් අනෙකුත් උප දෙපාර්තමේන්තු වෙත මාරු කිරීම / පැවරීම සිදුවීමට ඉඩ ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මැයි 28 වෙනි අඟහරුවාදා, 11:03  නවතම පුවත්

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 15-01-2018.