புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தலைமை அலுவலகம் திட்டமிடலும் வடிவமைப்பும் பொறியியல் விஞ்ஞான, தொழில்நுட்பம்

பொறியியல் விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை

பொறியியல் விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவைக் கிளையின் பணிகள் தொடர்பான பொது விபரம்

நாட்டின் நீர் மற்றும் அதனோடு இணைந்த கட்டமைப்புகளை ஆராய்தல், திட்டமிடல், நிர்மாணித்தல், கட்டுப்படுத்தல், பராமரித்தல் என்பவற்றிற்கான பொறுப்பு நீர்ப்பாசன திணைக்களத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. பொறியியல் தொழில்நுட்ப சேவை கிளை மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல் நிர்மாணம், சிறப்பறிஞர் சேவை) உப திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்குகின்ற பிரதான கிளைகளுக்கிடையில் உள்ள ஒன்றாகும். பொறியியல், விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப சேவை கிளையின் பிரதான நோக்கம் யாதெனில் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் ஆளணி சக்தியை (பிரதானமாக தொழில்நுட்பம்) கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு உதவுவதாகும்.

பொறியியல் விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை கிளையின் அடிப்படை, கண்கானிப்பு பணிகள்

 1. திட்டமிடல்: இலக்குகளையும் தரங்களையும் குறித்தொதுக்குதல், சட்டம் மற்றும் நடவடிக்கை முறைகளை தயாரித்தல், திட்டமிடலும் எதிர்வுகூறலும்.
 2. Organizing: Giving each sub department to a task, establish sub Departments to achieve tasks and delegating authorities.
 3. பணியாட்டொகுதியினரை வழங்குதல்: எத்தகைய ஆட்களை சேவைக்கு சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்தல், ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல், செயலாற்றுகை தரங்களை குறித்தொதுக்குதல், பயிற்சிக்கும் அபிவிருத்திக்கும் ஊழியர்களை மதிப்பிடலும் ஆலோசனையும்.
 4. தலைமைத்துவம் அளித்தல்: மற்றவர்களின் மன ஆற்றலையும் மனத்தூண்டலையும் பேணி அவர்களைக் கொண்டு பணிகளை நிறைவேற்றுதல்.
 5. கட்டுப்பாடு: தொழில்நுட்பம், நிதி, நிர்வாகத் தரங்களை குறித்தொதுக்குதல், உண்மையான செயலாற்றுகையை தரங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற முறையை பரீட்சித்துப் பார்த்தல் மற்றும் திருத்தும் நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

தேவையான சந்தர்ப்பங்களிலும் தேவையான இடங்களிலும் பணிகளின் விடயப் பரப்பு

 • நியமித்தல்: ஊழியர்களுடைய வெற்றிடங்களை நிரப்புதல், புதிய பதவிகளை உருவாக்குதல், தொழிலுக்காக விண்ணப்பங்களை கோருதல், நேர்முகப் பரீட்சைக்காக திகதியை குறித்தொதுக்குதல் மற்றும் திட்டமிடல், ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கை முறைகளை பின்பற்றுதல், பின்னாய்வு
 • பதவி உயர்வு: நேர்முகப் பரீட்சை, பரீட்சை நடவடிக்கைகள், உரிய ஆண்டறிக்கைகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல் போன்றவை.
 • வருடாந்த இடமாற்றம்: இடமாற்ற முறையை தயாரித்தல், விண்ணப்பங்களைக் கோருதல், வருடாந்த இடமாற்றங்களுக்கான காலவரையறையைக் குறித்தொதுக்குதல் போன்றவை.
 • செயலாற்றுகையை மேற்பார்வை செய்தல்: செயலாற்றுகையை மதிப்பிடல் மற்றும் கால நேரத்திற்கு ஊக்குவிப்பதற்காக வசதிகளை வழங்குதல் போன்றவை
  எவ்வாறாயினும் மிகச் சிறந்த முறையில் திட்டமில், பணியாட்டொகுதியினரை வழங்குதல், கட்டுப்படுத்துதல் என்பவற்றிற்காக அரச தொழில் முயற்சிகள் மீள் கட்டியெழுப்புகின்ற அரசாங்கத்தின் கொள்கையின் கீழ் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தை மீள் கட்டமைக்கும் தரமுயர்த்தும் செயற்பாட்டுடன் பயிற்சியளித்தல், பதவிநிலை அல்லாத தரங்களில் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்களை முகாமைப்படுத்துதல் போன்ற ஒரு சில பணிகளை ஏனைய உப திணைக்களங்களுக்கு மாற்றுதல்/ ஒப்படைத்தல் என்பவை நிகழ இடமுண்டு.
Last Updated on Tuesday, 28 May 2013 11:03  சமீப செய்திகள்

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

காப்புரிமை © 2018 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 15-01-2018.